KURUMSAL

ASP Dijital A.Ş., gelişen ve dönüşen otomasyon pazarında endüstriyel proseslere dijital dönüşüm ürün ve hizmetleri sunmak amacıyla 2020 yılı başında kurulmuş dinamik, çözüm odaklı bir endüstriyel IT mühendislik firmasıdır.

ASP Dijital Dönüşüm Hizmetleri A.Ş., gelişen ve dönüşen otomasyon pazarında endüstriyel proseslere dijital dönüşüm ürün ve hizmetleri sunmak amacıyla 2020 yılı başında kurulmuş dinamik, çözüm odaklı bir endüstriyel IT mühendislik firmasıdır.

Akıllı Üretim; üretim süreçlerinde alınan kararların buluttan sahaya, gerçek zaman verilerin ise sahadan buluta otomatik olarak aktarılmasıyla mümkün olabilmektedir.

ASP Dijital A.Ş., akıllı üretimi hedefleyen endüstriyel tesislerin dijital dönüşüm süreçlerinde uygun stratejiler geliştirme, optimum çözümleri belirleme ve uygulamada destek olmak için kurulmuştur. Gelişmiş analitik ve IIoT (endüstriyel nesnelerin interneti) çözümlerinin hedefi, endüstriyel işletmelere, üretim maliyetlerini azaltıcı, işletme verimliliği artırıcı somut faydalar sağlamaktır.

Bu büyük dönüşüm, bulut bilişim, IIoT platformları, gelişmiş analitik analiz, artırılmış gerçeklik ve sanal görselleştirme, dijital ikizini oluşturma, mobil platformlar gibi birçok teknolojinin bir arada uyumlu çalışabilmesiyle mümkün olacaktır.

Geliştirilen bağımsız her bir çözümün verileri paylaşabilmesi için; birbirleri ile ilişkilendirilmeleri gerekmektedir ki bu operasyonel verilerin büyük ölçekte paylaşılması, veri akışının optimize ve kontrol edilebilmesinin zorlukları göz önüne alındığında ciddi bir iştir.

Endüstriyel ortamlardaki veriler üretildikleri fiziksel nicelikten bağımsız, yalın bir şekilde -sadece rakamlardan ibaret olarak- kontrolörlerde (PLC, DCS, Endüstriyel PC vs) tutulurlar. Bu nedenle sahadan (edge) buluta veri aktarılırken veri tutarlılığı ve niteliklerinin sorgulanması, düzenlenmesi önemli hale gelir. Veri analizi ve "büyük veri" (big data) projeleri ile uğraşanlar, veri işleme sürecindeki kaliteyi artırmak ve veri analiz süresini azaltmak için veri kalitesinin iyileştirilmesinin gerekliliğini bilir ve bunun için otomatik, süreç odaklı metodolojiler (DataOps) kullanırlar. İşte bu noktada ASP Dijital A.Ş. sahada (edge) üretilen bu verilerin IIoT sürecine katılması konusunda firmalara dijital dönüşüm mühendislik hizmetleri veren bir firma olarak kendisini konumlandırmıştır.