Genel Bakış

Web Tabanlı Veri Analiz ve Raporlama Sistemi

Web Tabanlı Veri İzleme ve Raporlama Sistemi: ASP Rapor

 

Bir üretim tesisinin değeri, birim zamandaki üretim miktarı ile doğrudan ilişkilidir.  Firmalar, üretimlerinin hız ve doğruluğuna bağlı olarak pazarda varlıklarını sürdürürler. Bu süreç günümüzde firmaların üretimlerini bilgi yoğun teknoloji kullanımlarını artırmalarıyla devam ediyor.

Bilginin ne kadar fazla olduğu değil niteliği, erişebilme ve ulaşabilme kolaylığı önemlidir. Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde endüstriyel ortamlarda üretilen bilgi miktarı bir kaç yıl öncesine oranla binlerce kat artmıştır. İstediğiniz zamanda, ihtiyacınız olan bilgiye doğrudan erişmek çok daha fazla önem kazanmıştır. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılması bugünün iş dünyası için vazgeçilmez bir hale gelmiştir.

Bir çok işletmede önemli bilgileri, verileri bir noktadan izlemek, resmin tamamını görerek olası problemleri zamanında tespit etmek ve bu sayede verimliliğinizi artırmak için gerçek zamanlı raporlama elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir. Böylece gereken önlemleri sorunlar daha oluşmadan almanız mümkün olmaktadır.

Üretim tesislerinde kurulu bulunan farklı marka, model ve çeşitten müteakip kontrol sistemi bileşenlerinin oluşturduğu verilere tek noktadan ve düşük maliyetle ulaşım günümüzde en kolay OPC teknolojisi ile mümkün olabilmektedir. Otomasyon çözümlerinde artık çok sık kullanılan OPC, kullanıcının her markaya özel bilgi gereksinimini de ortadan kaldırır. Yani marka bağımsız bir şekilde sahanızdaki birçok farklı noktandan verileri toplamanızı ve aynı şekilde birçok farklı seviyeye iletmenizi sağlamaktadır. Bu nedenlerle ASPrapor işletmelerin veri toplama ve izleme ihtiyaçlarına cevap olarak OPC teknolojisi üzerine; veriye hızlı erişim ve ulaşım kolaylığı sağlaması için de web tabanlı olarak dizayn edilmiş uygun maliyetli bir data toplama, izleme, raporlama sistemidir.

Sistem kısaca;

  1. Prosesten gerçek zamanlı bilgi toplama
  2. Veritabanında saklama
  3. Html tabanlı arayüzde kullanıcıya sunma 

kısımlarından oluşmaktadır.

Kullanıldığı prosese özel paneller (dashboard) oluşturma, anlık veri takibi, periyodik rapor oluşturma, uyarı ve bildirim belirleme gibi izleme ve arşivleme fonksiyonlarını bünyesinde ihtiva ediyor.

Kurulum ve kullanım kolaylığı sağlaması, yapısının basit ama sağlam olması, hatasız çalışması,  fiyat/performans oranının yüksek olması ASPraporun sağladığı önemli özelliklerdendir.

ASPRapor Nasıl Çalışır?

ASPRapor, cihazlara bağlantı kısmını Kepware'in OPC Server'ı ile sağlar. OPC Server'dan alınan veriler son kullanıcının istediği sıklıkta veri tabanında toplanır. Veri tabanında toplanan veriler, ASPRapor'un Web ara yüzü üzerinden nihai kullanıcının hizmetine sunulur.

Fabrikanızdaki üretim, duruşlar ve arızalar; oluşturulduğu kontrol sisteminden (PLC, DCS, vs), Kepware OPC kullanılarak okunur. Bu olayları ASPRapor üzerinden takip edebilirsiniz. ASPRapor topladığı bilgileri daha sonra incelenmeleri için saklar ve periyodik üretim raporları oluşturur. Bu raporlar ilgili yönetim birimlerine otomatik email olarak gönderilir. ASPRapor, seçilen sinyallerin internet üzerinden gerçek zamanlı trend olarak izlenebilmesini de sağlar.

Her bir kullanıcı kendine özel arayüz (panel, dashboard) ile karşılanır. Kullanımı kolaylaştırmak adına istenildiği taktirde tek tuşla bu tablolar Excel ortamında görüntülenebilmektedir veya günlük olarak her günün sonunda belirlenen rapor istenen kişilere eposta olarak gönderilir.

Bu raporlar sayesinde üretime ilişkin veriler daha önceki verilerle karşılaştırılabilir. Ya da benzer üniteler birbirleri ile karşılaştırılabilir. ASPRapor, bakım ve duruş gibi konularda gerçek verileri dikkatinize sunarak doğru kararları almanıza yardım eder.

İşletme, uzun vadede toplanmış gerçek analiz verilerine bakarak, üretim planlarını daha sağlıklı belirleyebilir. Neyin kötü gittiğinden hızla haberiniz olacaktır. Çalışanların üretim sürecine aktif katılımını teşvik edecektir.

ASPRapor ile üretim durumu internet ve web üzerinden takip edilebilir. Böylece, arızalı ürün bilgisine ve rapor verilerine hızlı erişme sonucunda performans değerlendirme, analiz ve raporlara bakarak hızlı ve sağlıklı karar vermeniz mümkün olacaktır. Yönlendirmede birinci adım hedef gösterme, diğeri motivasyon sağlamadır.

Arıza bildirimlerinde yaşanan gecikmeler, verimliliğe ciddi zarar vermektedir. ASPRapor problemin analizinde, problemin ortaya çıkış nedenlerini, belirtilerini ve etki alanlarını sorgulamanıza yardımcı olur. Girdi olarak kullanılan kaynakların (elektrik, su vb.) proses esnasında etkin kullanılması bu analizler yoluyla sağlanabilir. Üretimde optimal ekipman şartlarına ulaşma doğrultusunda zayıf noktaları belirlemenize yardım eder.

Bazı ekipmanlar, kendi verimliliklerinin altında çalışıyor olabilir. Etkin raporlama sayesinde, problemlerinizin farkına varmaya başladığınızda verimlilik arttırılabilir. ASPRapor üretim performansına nelerin etki ettiğini çabucak görmenizi, hataların fark edilmesini hızlandırır, yatırımınızı korur.

Prosesteki hatalar, ekipman şartlarını normale dönüştürerek kolayca düzeltilebilir. Rejime ulaşma kayıpları; operatörlerin teknik becerileri, ekipmanın bakım seviyesi ve üretim şartlarının dengede tutulması ile düzelir.

Sonuç olarak ASPRapor mevcut kontrol yapınızdan verileri toplayarak yukarıda anlatılan özelliklerdeki konfora sizi ulaştırmaktadır.